Skip to content

Eesti Liiklejate Assotsiatsioon ehk ELA soovib anda vastutustundlikele liiklejatele täiendavaid teadmisi ja oskusi, et üheskoos luua parem liikluskeskkond ja -kultuur.

Lasnamäe kanal

Missioon

ELA on iseseisev, avalikes huvides tegutsev organisatsioon mille eesmärk on Eesti liiklejate sõidumeisterlikkuse suurendamine, liiklusohutuse tõstmine ning liikluskuluuri üleüldine edendamine. Soovime, et üksteisega arvestavate ja õiguskuulekate liiklejate arv kasvaks – et meil kinnistuksid ohutu liiklemise harjumused, tajuksime meid ümbritsevat liikluskeskkonda adekvaatselt, ei ohustaks kaasliiklejaid ega takistaks liiklust.

Visioon​

Meie suurem eesmärk on saada 25% klubiks. 25% tähistab osakaalu ükskõik millisest grupist, mis on võimeline läbi viima fundamentaalset muutust. Kui 25% võtab uue normi omaks, võtab peagi ka ülejäänud 75% selle üle. Seega on ELA pikaajaline eesmärk kaasata 25% liiklejatest. Nad ei pea kõik tingimata kandma sõidukil ELA märgist või olema ametlikud liikmed, kuid kui iga kaasatu mõjutab enda ümber mõistlikult liiklema kriitilise hulga teisigi liiklejad, muutubki Eesti liikluskultuur 100% paremaks.

Järvevana
0
Lorem ipsum
0 %
Lorem ipsum
0 +
Lorem ipsum

Miks hakata liikmeks?

ELA liikmel on võimalus oma osaluse ja eeskujuga rääkida kaasa Eesti liikluskultuuri edendamisel.

KOOLITUSI

Korraldame harivaid ja praktilisi koolitusi, et tõsta liiklejate teadlikkust ning vastutustundlikku käitumist. Fookuses on hilisemate õnnetuste ennetamine, salliva ning lugupidava liikluskultuuri loomine.

SÜNDMUSTEL OSALEMIST

ELA liikmetel on võimalus osaleda erinevatele vanuserühmadele suunatud liiklusalastel koolitustel ja võistlustel. Praktilisi teadmisi jagavad oma ala eksperdid ning valdkonna parimad praktikud.

LIGIPÄÄSU TEABELE

Tagame ligipääsu laiale valikule liiklusalasele teabele alates seadustest ja nõuetest, lõpetades soovituste ja praktiliste nõuannetega.

VÕIMALUST KAASA RÄÄKIDA

ELA liikmetel on võimalus kaasa rääkida organisatsiooni tegevustes ning Eesti liikluskultuuri arenguloos.

Lapsed rulluiskudega

ELA missiooniks on ka noorte liiklusalane harimine koolituste, võistluste ning hariduslike sündmuste korraldamisega.

Linnaliiklus

Uudised

Liitu meie uudiskirjaga ja saa liikluskultuuri jälgijaks

Eesti Liiklejate Assotsiatsiooni ehk E.L.A. uudiskirjadega liitumine ei kohusta sind millekski. Küll aga kaasneb sellega hulganisti eeliseid!