Skip to content

Jalgratturile

Liitu meiega, et saada tulevaste ürituste kohta esimesena informatsiooni.

Jalgratturile

Jalgratas on liiklusseaduses mõistes sõiduk, seega on jalgrattur liikluses juht ning talle kehtivad juhi liiklusreeglid.

Jalgrattur ei ole kiiremini edasiliikuv jalakäija!

Juht ei tohi olla liikluses joobes, sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistab liiklusolude täpset tajumist. Juhil on keelatud juhtimise ajal tegeleda kõrvaliste tegevustega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist (sh kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes). Jalgrattur võib sõita sõiduteel paremas ääres, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta-ja jalgteel. Erandjuhul on jalgrattur lubatud sõitma kõnniteele, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud. Kõnniteel võib sõita kuni 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur. Jalgratast käe kõrval lükkav jalakäija peab liikuma pärissuunavööndi (parema) ääre lähedal.

Sõidutee ületamine

Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal (foorita) jalgratturil sõidukijuhi suhtes eesõigust, teised juhid ei pea teed andma v.a juhul kui jalgrattur ületab ülekäigurajal teed, millele sõidukijuht pöörab. Ületades sõiduteed sõites, ei tohi jalgrattur ohustada jalakäijat ja peab ületama sõidutee jalakäija tavakiirusel (5–7 km/h).

Kasutatud materjalid:
Liikluskasvatus.ee