Skip to content

Jalakäijale

Liitu meiega, et saada tulevaste ürituste kohta esimesena informatsiooni.

Jalakäija on jalgsi, ratastoolis või muu sarnase üksnes piiratud liikumisvõimega isikule kasutamiseks ettenähtud sõidukiga liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja.

Väljaspool õueala peab jalakäija liikuma kõnniteel, selle puudumisel teepeenral. Nimetatud kohtade puudumise või liikumiseks sobimatuse korral võib jalakäija liikuda sõiduteel ainult selle ääre lähedal. Jalgratast, tasakaaluliikurit, pisimopeedi, mopeedi või mootorratast käekõrval lükkav jalakäija peab liikuma sõidutee pärisuunalise ääre lähedal, võimaluse korral väljaspool sõiduteed. See nõue tuleneb sellest, et jalgrattal on ees valge helkur ja tuli, taga punane helkur ja tuli. Liikudes jalgrattaga liiklusvoolule vastu, võivad jalgratta tuled teistes liiklejates segadust tekitada.
Eeskujulik jalgrattur
Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Jalakäija tohib ületada sõiduteed käigusilla või -tunneli, ülekäiguraja või ülekäigukoha kaudu (väljumata selle piirest) või ristmikul. Nimetatud kohtadest kaugemal kui 100 meetrit tohib jalakäija sõiduteed ületada ainult siis, kui sõidutee on mõlemas suunas hästi näha ja sõidutee ületamisega ei tekitata liiklusohtu.
Koolikotiga lapsed tagant helkurid olemas
Reguleeritaval ristmikul või ülekäigurajal peab jalakäija sõidutee ületamisel juhinduma foorituledest, reguleerija olemasolul aga tema märguannetest. Reguleerimata ülekäigurajal peab jalakäija enne sõidutee ületamist hindama läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda ja veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületamine on ohutu. Ratastooli kasutav puudega isik võib liikuda sõiduteel selle pärisuunalise ääre lähedal. Liikudes pimeda ajal või halva nähtavuse korral, peab ratastoolil olema vasakul küljel taga punane helkur või punane tuli. Jagame siinkohal mõningaid näpunäiteid, kuidas linnaliikluses jalakäijana ohutumalt hakkama saada. Jalakäijate jaoks on liikluses kõige ohtlikum osa sõiduteede ületamine. Tuleb arvestada, et jalakäija on vähemkaitstud liikleja ning liiklusõnnetuse korral jääb ta alati kannatajaks pooleks.

Kasutatud materjalid:
Liikluskasvatus.ee