Skip to content

Liikleme paremini. Elame paremini.

Eesti Liiklejate Assotsiatsiooni kuuluvad eesrindlikud liiklejad,
kes muudavad üheskoos meie liikluskultuuri jätkuvalt paremaks. ELA liige on tark, informeeritud ja teistega arvestav liikleja.

Ohutum liiklus – parem elu.

Eesti Liiklejate Assotsiatsiooni ehk ELA eesmärgiks on Eesti liiklejate sõidumeisterlikkuse suurendamine, liiklemisalaste oskuste ja liiklusohutuse tõstmine ning liikluskultuuri üleüldine edendamine.

Eesti Liiklejate
Assotsiatsiooni ehk
ELA eesmärgiks on
Eesti liiklejate
sõidumeisterlikkuse
suurendamine,
liiklemisalaste oskuste
ja liiklusohutuse
tõstmine ning
liikluskultuuri
üleüldine edendamine.

tõukerattur
jalgrattur

Kellele on ELA suunatud?

Oma tegevuses ei pea ELA silmas mitte ainult (auto)juhte, vaid ka mootor-, jalg- ning tõukerattureid, kaasreisijaid – ehk ELA on suunatud kõigile liiklejaile.

Tegevused

Kasvava liikmeskonna ning nende hea liikluskäitumisega soovib ELA anda eeskuju kogu ühiskonnale, misläbi tõuseb mitte ainult liiklusohutus, vaid luuakse üheskoos sõbralikum, sujuvam ning meeldivam liikluskeskkond.

Koolitused

Koolituste käigus õpime hindama liikluses ettetulevaid ohuolukordi ning nendele adekvaatselt reageerima.

Kampaaniad

Algatame, toetame ja viime läbi kampaaniaid, mis suurendavad liiklemisalast teadlikkust ning heaolu.

Ühisüritused

Kasvava liikmeskonna ning nende hea liikluskäitumisega soovib ELA anda eeskuju kogu ühiskonnale.

Väljakutsed

Kaasahaaravad ja õpetlikud väljakutseid, mis aitavad liiklejal olla teadlikum ning kokkuvõttes ohutum nii enesele, oma lähedastele kui ka kaasliiklejatele.

lapsed jalakäijad
lapsed jalgratturid

ELA mõju
ühiskonnas

ELA teeb koostööd nii riigi kui ka kohaliku omavalitsusega. Samuti rahvusvaheliste ja teiste riikide sarnaste organisatsioonidega. Koos partneritega viime läbi projekte, mis aitavad tõsta liiklemisalast teadlikkust ning parendada üldist liikluskultuuri. Kaitseme oma liikmete ning ka avalikkuse liiklemisalaseid õigusi ning hoiame meid ümbritsevat loodus- ja inimkeskkonda.

jalgrattur liikluses

Miks hakata liikmeks?

ELA liikmel on võimalus oma osaluse ja eeskujuga rääkida kaasa Eesti liikluskultuuri edendamisel.

TAVALIIGE

On klubi liige, kes järgib liikluse hea tava, arvestab teistega on eeskujulik liikleja. Tavaliige tunnus on valge või ELA kleebis.
Varsti saadaval

KULDLIIGE

Osaleb aktiivselt klubi tegemistes ja üritusel. Lisaks ei ole osalenud üheski avariis vähemalt viis aastat, ega oma kehtivat liikluskaristust liiklusseaduse mõttes. Kuldliikme tunnus on kuldne ELA kleebise.
Varsti saadaval

PLATINUM

On olnud klubi aktiiv liige vähemalt kolm aastat. Ei ole osalenud üheski avariis vähemalt seitse aastat, ega oma kehtivat liikluskaristust liiklusseaduse mõttes. Plaatinuim liikme tunnus on plaatina värvi ELA kleebis.
Varsti saadaval

Liiklusohutus ennekõike

Ohutus on liikluskultuuri üks tähtsaimatest võtmesõnadest, Et vältida ootamatusi ja hilisemaid õnnetusi, jagame vahetut liiklusinfot ning teateid teedel toimuvast.

Talv on teel!

Teeolud muutuvad talvel kiiresti. Vali sobiv sõidustiil.

Liitu meie uudiskirjaga ja saa liikluskultuuri jälgijaks

Eesti Liiklejate Assotsiatsiooni ehk E.L.A. uudiskirjadega liitumine ei kohusta sind millekski. Küll aga kaasneb sellega hulganisti eeliseid!